سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - معصومه شاه قاسمی
معصومه شاه قاسمی - سال سوم از خراسان رضوی

موضوع: چاپ سيلك

مقدمه
انسان نخستين نيز براي جاودانه ماندن يادمان ها خاطرات خود را با علائم و نشانه ها ثبت مي كردند كه به عنوان مبدأ تاريخ و يكي از مهمترين دستاوردهاي بشريت شد . با افزايش جمعيت و توسعه دانش اين دست نوشته ها كارايي خود را از دست دادند و آنان در صدد يافتن راهي بر آمدند كه اطلاعات سريعتر در دسترس همگان قرار گيرد. مطالعات تاريخي نشان مي دهد كه نخستين كوشش انسان در اين راه حكاكي روي لوح هاي گلي بود .آثار اين نوشته ها در شهرهاي باستاني چون سومر, كلر, آشور, ايلام و همچنين تخت جمشيد به دست آمده است . كوشش بعدي انسان در راه چاپ حك كلمات روي قطعات چوب و سپس سفال بود.
بي شك تمدن هاي باستاني مشرق زمين تلاش عظيمي در راه تكثير بر كار بستند و تجربيات فراواني اندوختند . پيدايش فنون جديد چاپ در اروپا همزمان با رنساس فرهنگي و اقتصادي بود . ابتدا چاپ از طريق صفحات حكاكي شده انجام پذيرفت و سر انجام به دليل مسائل و مشكلاتي كه وجود داشت نتوانست پيشرفت چنداني كند .
چاپ در سالهاي نخستين به عنوان يك عنصر فرهنگي شناخته شد اما با رونق تجارت و اقتصاد چاپ از يك كالا صرفاً فرهنگي بر درآمد و تمامي محصولات صنعتي و تجاري بدون استثنا از آن بهره گرفتند .

توصيف پروژه
سيلك اسكرين يكي از ساده ترين روش هاي چاپ است . با اين روش تقريباًَ مي توان هر چيز را چاپ كرد و اين كاري است كه شايد از عهده ساير روشهاي چاپ به راحتي نيايد .
سفارشاتي را كه با اين دستگاه به چاپ مي رسانيم معمولاً از ميان سفارشاتي كه تيتراژ انتخاب مي كنيم است. سفارشاتي از قبيل پوستر , كارت هاي اتومبيل, تابلوهاي فهرست قيمت,چاپ روي پرچم,روسري, بطري شيشه اي,ظروف فلزي و غيره تقريباً از سفارشات انحصاري دستگاه سيلك اسكرين است .
در مطالعه سير تكامل چاپ سيلك اسكرين بايد به اين نكته توجه داشت كه اين روش از ساليان پيش به صورت اشنيل كامل متداوي بوده است حتي گفته اند كه انسان نخستين با اين هنر از راه آغشته كردن دستان خود از رنگ گياهي و عبور اين رنگ از ميان انگشتان او روي سطح هموار زرين آشنا بوده است .
آنان با مشاهده باقيمانده برگهايي كه توسط حشرات خورده شده بود ارتباط ميان سطوح باز و بسته را يافت .همچنين بوميان جزيره نيجي با برش برگ درختان موز و استفاده از رنگ هاي گياهي و عبور اين رنگها از برگ هاي بريده شده طرح هاي زيبا و رنگيني روي پارچه هاي محلي خود ايجاد مي كنند .
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه اين فن در مشرق زمين پا به عرصه وجود نهاد و به ياري جهانگردان به كشورها و قاره هاي ديگر منتقل شده است . آسياي شرقي را مي توان مهد پيدايش هنر و صنعت سيلك اسكرين ناميد . ابداع چاپ سيلك اسكرين را نمي توان به يك نسبت داد ولي چيزي كه سلم است استفاده از فر ميم و كشيدن توري به روي آن و درست كردن شابلون (استنسيل بدون پل ارتباط ) به صورت امروزي استفاده مي شود .چاپ سيلك اسكرين فرا گرد پيشرفته تري از چاپ با اسنتيل دارد كه در قرن كنوني باب شده

برآورد تجهيزات و هزينه آن و برآورد مواد مصرفی و هزينه آن
بدليل اينكه كار ما احتياجي به دستگاه هاي اتوماتيك ندارد لزوم به خريد آنها نداريم فقط چند مورد وسايلي كه ما نياز داريم و با آن كار مي كنيم لازم به خريد است .
وسايل مورد نياز عبارتند از :
1)ميز كار كه اندازه آن 10 متري كافي است و قيمت آن 3000000 ريال است .
2) شابلون با توري هاي مخصوص اين كار كه قيمت هر كدام آن اندازه بزرگ يك متري كه برروي روسري يا پارچه ها استفاده مي شود 500000 ريال و اندازه هاي كوچك روي كارتن هاي ماشين ها و وسايل ديگر از 100000 ريال به بالا تهيه مي شود .
3)وسيله اصلي اين كار رنگ است كه سبكي قيمت آن به كيفيت آن مربوط مي شود و رنگ هاي انتخابي كه معمولي ترين قيمت آن كيلويي 15000 ريال مي باشد.
4)مايعي ديگر است كه بخاطر چسبندگي روي پارچه يا وسيله اي كه روي آن چاپ سيلك مي خورد لازم است به رنگ اضافه كنيم تا كيفيت مطلوب داشته باشد و قيمت آن معادل كيلويي 12000 ريال است .
5)هزينه پارچه : مقدار مصرف 5000 متر به مبلغ 3250000 ريال
6) هزينه پلاستيك 1000 متر به مبلغ 30000000 ريال
7) هزينه روسري 8000 عدد به مبلغ 5200000 ريال

شرح وسايلكشور سازندهتعدادقيمت واحد(ريال)قيمت كل(ريال)
شابلونايران20 عدد50000010000000
كاردك ايران3 عدد 2000060000 
ميز كار ايران1 عدد 300000300000

روش چاپ سيلك اسكرين
در چاپ سيلك اسكرين استنسيل تصوير مورد نظر را ببريد و به وسيله الياف توري كشيده شده روي يك فريم يا زواياي قائم كه جنس آن از چوب يا فلز است قرار مي گيرد . در جريان چاپ مركب مصرفي به وسيله يك كارد كه داراي لبه پلاستيكي به نام « اسكيوجي» است از بين سطوح باز استنسيل و توري روي سطح جاري شونده فشرده مي شود. اين روند در ماشين هاي دستي و نيمه اتوماتيك و اتوماتيك تغيير نمي يابد.

شرايط فرهنگي
اين هنر از دير باز در جهان رونق يافته است و مي توان نقش هاي گوناگون روي پارچه هاي مختلف تصوير هاي فرهنگي كه مربوط به فرهنگ كشور ما مي شوند در پارچه يا وسايل ديگر چاپ كرد و فرهنگ كشور را از اين راه توسعه داد.

جدول توليد در سال

رديفنام محصولواحد ميزان توليد سالانه قيمت تمام شده قيمت فروش
1چاپ روي روسري1 عدد 432000 8500 10000 
2چاپ روي پلاستيك1 متر 25000 3900 4000 
3چاپ روي پارچه1 متر 432000 13500 15000

 سرويس‌های رشد