سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - بن کاسنوچا
Ben Casnocha

کاسنوچاايشان يك جوان نوزده ي ساله ي معمولي نيست، بلكه با قدي تقريباً برابر با 193 سانتيمتر، مؤسس شركت نرم افزاري Comcate, a software company است كه برای فرمانداری های محلی، ابزارهای حمايت مشتری فراهم مي كند. او شركتش را با رتبه ي فن آوری درجه ی ششم تأسيس كرد، آن هم زماني كه تنها 12 سال داشت و وارد مدرسه ای دولتی در سن فرانسيسكو (Town School for Boys) شده بود. از آن زمان تاكنون، نمايندگي هاي متعدد در شهرهاي كوچك تا نيمه بزرگ، گردش سرمايه ي شركتش را به حدود 750,000 دلار در سال رسانده اند؛ و زماني كه نوجوانان هم سن و سال او، به كالج فكر مي كنند، او با مشهورترين مديران فن آوري مدرن (high tech) در دره ي سيليكون گپ مي زند. علاوه بر اين همه فعالیت، كتابي هم نوشته به نام:
"My Startup Life:What a (Very) Young CEO Learned on His Journey Through Silicon Valley"


 سرويس‌های رشد