سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - سواس گاپینث
Suhas Gopinath

گاپینث«سواس» در حال حاضر 21 سال دارد و اهل كشور هند ( Bangalore ) است. او زماني كه تنها 14 سال داشت، شركتي را در سن خوزه ي كاليفرنيا (San Jose, California) تأسيس كرد به نام Globals, Inc . دليل اين كه او به جاي ميهن خودش، آمريكا را براي امتحان شانس خود انتخاب كرد، قوانين هند بود كه مانع او از تأسيس يك شركت قانوني مي شد. او كارش را تنها با 4 كارمند شروع كرد و اكنون حدود 400 دانش آموز از هند و آمريكا در استخدام دارد.

او به شوخي مي گويد كه تصميم دارد در سن 24 سالگي خود را بازنشسته كند. عاشق كارش است و نامش در كتاب ركوردهاي هند، به عنوان «جوان ترين رئيس هيئت مديره ي جهان» فهرست شده است. او بسيار مقتصد است و به طرز شگفت آوري از يك VC firm بازگشت سرمايه اي معادل 100 ميليون دلار داشته است. او 200 نمايندگي در سراسر جهان و دفاتر كاري در 11 كشور دارد و محصولات نرم افزاري براي مدارس وابسته به كلاس الكترونيك ارائه مي كند كه نمرات و حضور دانش آموزان را پيگيري مي نمايد. محصول ديگري كه شركت وي آن را توسعه داده است (و نامزد دريافت حق امتياز شده است)، يك ابزار مديريت داده ها است كه به شركت هاي آي تي (IT) كمك مي كند با كم كردن تعداد افراد، هزينه هاي شان را كاهش دهند.


 سرويس‌های رشد