سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - جیک لون
Jake Lunn

جیک«جيك لون»، زماني كه تنها 8 سال داشت و به همراه پدر و مادرش براي تعطيلات به كرجي يكي از دوستان شان رفته بودند، داشت مجله هاي كشتيراني را ورق مي زد كه برق يك قايق مخصوص او را گرفت. «جيك» بي درنگ گفت كه مي خواهد آن را بخرد. ولي پدرش «نيك» (Nick) به او گفت كه اگر مي خواهد كه كشتي رؤيايي اش را به دست آورد، بايد واقعاً پول دربياورد.

«ما همه شروع كرديم به تشويق كردن او، و گفتيم اگر مي خواهي پول كافي به دست بياوري تا بتواني يك كرجي عالي بخري، بهتر است از همين الان شروع كني به پول درآوردن.» همان جا بود كه ايده ي تجارت «جيك»، توليد دستمال هاي چاپي سفارشي براي كرجي ها، در ذهن او جرقه زد و شركت Nautical-napkins.co.uk را به راه انداخت. با مقداري كمك مالي از سوي پدرش، «جيك» تجارتش را با خريد يك دستگاه چاپ دست دوم به ارزش 750 پاوند شروع كرد.

«نيك» توضيح مي دهد: «ما براي قرض دادن آن 750 پاوند با او قرارداد بستيم كه هر وقت يك دست دستمال فروخت، نصفش را به ما بدهد و نصفش را براي خودش نگاه دارد تا زماني كه همه ي 750 پاوند را كامل برگرداند. خب، او گاهي اين كار را كرد و گاهي هم همه ي سودش و نه نصفش را براي خودش نگاه داشت.»

شايد «جيك» تنها 10 سال داشته باشد (در تاريخ نوشتن مقاله)، ولي به يقين يكي از چهره هاي مطرح است. او مي گويد: «قيمت هر دستمال 50 پاوند است و من حدود 25 پاوند سود مي برم. من (تا حالا) بيش از 2000 پاوند سود كرده ام. در حال حاضر حدود 1000 پاوند در حساب بانكي ام دارم.» ولي او در خرج كردن پولي كه به زحمت به دست مي آورد هيچ ابايي ندارد. تا حالا يك جاز، يك گيتار و يك تخته ي موج سواري خريده است.

«جيك» همزمان با كسب سود از دستمال هاي دريايي اش، روي تجارت فروش تخته ي موج سواري به كودكان خودش هم كار مي كند.


 سرويس‌های رشد