سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - ارفن تیلور و مایکل استال
Erphen Taylor, Michael Stahl

تیلور و استالارفن تیلور 18 ساله و مایکل استال 19 ساله در شرکت GoFerretGo مشارکتی شکوفا را راه اندازی نموده اند.

این دو شریک، یکدیگر را در باشگاه ورزشی دبیرستان ملاقات کرده و از همان زمان چندین فعالیت اقتصادی مشترک موفق را هم به صورت آنلاین و هم غیر آنلاین راه‌اندازی کرده‌اند. معرفی نوجوانان جویای کار به شرکت‌هایی که به کارکنان نیمه وقت نیاز داشتند، راز موفقیت GoFerretGo است. اولین و بزرگترین شرکتی که "ارفن تیلور" و "مایکل استال" مالک آن شدند. همچنین آنها از طریق Amoro Developments، یک شرکت سهامی با دارايی اولیه و با تملک واقعی، از دنیای کاربران کامپیوتر و اینترنت به سوی دنیای زمینی‌ها جهش کردند. GoFerretGo.com به تازگی حدود 3.125 میلیون دلار ارزش‌گذاری شده است.


 سرويس‌های رشد