سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - کلویس پاتریک
Kelvis Patrick

کلویسکلویس پاتریک – 15 ساله – ایست پوینت – شرکت تهیه‌ی غذای کلویس

در ابتدا "کلویس پاتریک" در یک اردوی کارآفرینان جوان یاد گرفت که چگونه طرح کسب و کار بنویسد. "کلویس" می‌گوید: «من می‌دانم که هرگز نمی‌خواهم برای شخص دیگری کار کنم، پس نیاز دارم که کسب و کار شخصی خودم را شروع کنم». "کلویس"، عاشق آشپزی است. در واقع او عاشق پخت غذا برای گروه‌های بزرگی از مردم است؛ پس وی کسب و کار تهیه‌ی غذای خود را آغاز کرد. گوشت دنده‌ی آبدار و جوجه‌های بریان، "کلویس" را مشغول کرده و برایش سودآور شده است. به طور متوسط، پنج جشن 400 نفره برای شرکت تهیه غذای کلویس، سودی معادل 1000 دلار در ماه دارد.


 سرويس‌های رشد