سرویس های کارآفرینی
 دانش آموزان کارآفرین - ویل ثارستون
Will Thurston

ویلویل ثارستون – 17 ساله – ساکرامنتو – کالیفرنیا – شرکت PayBar.com

"ویل ثارستون" ارزش آگهی اینترنتی را می‌داند و PayBar.com، پرداخت روزانه‌ی هر فردی را تیدبل به یک واقعه‌ی خوشایند می‌کند. مردمی که در این سایت عضو می‌شوند پول می‌دهند که آگهی‌های اینترنتی را ببینند. اگر دوستان خود را به این سایت معرفی کنید، بابت آگهی‌هایی که آنها در اینترنت مشاهده کنند به شما هم پول پرداخت خواهد شد. هر ماه، این سایت، حساب شما را جمع می‌زند و برایتان یک چک ارسال می کند. به همین سادگی! با رشد سریع عضویت در PayBar، این سایت اکنون یکی از 500 سایت برتر در وب است.


 سرويس‌های رشد