«مِنَ الخُرقِ المعاجَلَةُ قَبلَ الإمکانِ و الاَناةٌ بعدَ الفُرصةِ: شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.   امام علی(ع)»                              «من طلب التجارة استغني عن الناس: كسي كه وارد كسب و كار شود، از مردم بي نياز مي شود.   امام حسین(ع)»                              «التجارة تزيد في العقل: كسب و كار عقل را زياد مي كند.   امام صادق(ع)»                              «تسعه اعشار الرزّق في التجارة: نه جزء رزق و روزي بندگان خدا در كسب و كار است.   رسول اکرم(ص)»

 تازه‌ترين ارسال‌ها
 بازديدها
كاربران غيرعضو آنلاينكاربران غيرعضو آنلاين:  1888
 كاربران عضو آنلاين:  0
  کل كاربران آنلاين:  1888
 سرویس های کارآفرینی