«قدر الرجل قدر همته: ارزش هر فرد به اندازه همت اوست.   امام علی(ع)»                              «الظفر بالحزم و الحزم باءاجاله الراي و الراي به تحقيق الاسرار: پيروزي به دور انديشي است و دور انديشي به جولان انديشه و انديشه به نگاه داشتن اسرار.   امام علی(ع)»                              «أعقل الناس، انظرهم في العواقب: عاقل ترين مردم كسي است كه به آينده كارها بينديشد.   امام علی(ع)»

 سرویس های کارآفرینی

طرح های خانگی
طرح های خدماتی
طرح های صنعتی
طرح های کشاورزی
 
 سرويس‌های رشد