«از فرمایشات حضرت علی(ع): بزرگترين تفريح كار است.          بزرگترين گناه ترس است.          بزرگترين بلانوميدي است.          بزرگترين شجاعت صبر است.          بزرگترين اسرار مرگ است.          بزرگترين استاد تجربه است.          بزرگترين افتخارايمان است.          بزرگترين سود فرزند نيك است.          بزرگترين هديه گذشت است.          بزرگترين سرمايه اعتماد بنفس است.»

 سرویس های کارآفرینی
 سایت های کارآفرینی

معرفی سايت های مرتبط با كارآفرينی


1- با گسترش ارتباطات و فناوري هاي نوين، استفاده از اينترنت نقش مهمي در دريافت پيام ها دارد. در ذيل گزيده اي از سايت هاي مربوط به كارآفريني و اشتغال زايي را جهت بهره برداري فارغ التحصيلان آورده ايم: http://www.businessweek.com/


2- در اين سايت مي توانيد از پيشنهادهاي كارشناسان اقتصادي و مشاوران تجاري در مورد برنامه ها و روند منطقي عملكردها در شركت هاي كوچك و متوسط بهره بگيريد. http://www.cbsc.org/


3- اطلاعات مختلف در مورد كارآفريني، خوداشتغالي و اداره ي كسب و كارهاي كوچك http://www.enterweb.org/

4- اطلاعات مختلف در مورد كارآفريني، خوداشتغالي و اداره ي كسب و كارهاي كوچك http://www.entered.org/

5- يكي از اصلي ترين منابع موجود در مورد كارآفريني كه امكان كپي مجاني مواد آموزشي مرتبط با علوم كارآفريني در آن وجود دارد. http://www.entreworld.com/


6- در اين سايت به والدين و مدرسين آموزشي راه هاي كمك و حمايت از زنان جوان در اموري نظير كنترل دارايي شخصي، كارآفريني، اقدامات نوع دوستانه و سرمايه گذاري آموزش داده مي شود. http://www.kidway.com/

7- اين سايت كارآفرينان جوان و موسسات ارايه دهنده آموزش هاي مرتبط با كسب و كار را راهنمايي كرده و اطلاعات مفيدي در اختيار مي گذارد. http://www.paulandsarah.com/


8- ارايه كمك به كارآفرينان براي يافتن ساير كارآفرينان و كمك به سرمايه گذاران جهت يافتن پروژه هاي جديد و مناسب http://www.diversitybusiness.com/

9- لينك به كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك http://www.ezinearticle.com/

10- مقالات در مورد كارآفريني هاي خرد http://www.tenonline.org/

11- شبكه كارآفرين (مقالات، لينك ها و...) http://www.gsb.stanford.edu/

12- وب سايت هاي كارآفريني كسب و كار، مجلات، مراكز مطالعاتي كارآفريني، طرح كسب و كار و http://www.yeo.org/

13- منابع كار آفريني و كسب و كارهاي كوچك http://www.lib.utexas.edu/

14- مركز آموزشي كارآفريني كسب و كارهاي كوچك http://www.usasbe.org/

15- ستاد کارآفرینی وزارت بهداشت درمان http://karafarini.mohme.gov.ir

 

 سرويس‌های رشد