«بهترين مردم كسي است كه مردم از او منتفع شوند.   امام صادق(ع)»                              «من تورط في الامور بغير نظر في العواقب فقد تعّرض للنوائب: كسي كه بدون توجه به آينده وارد كارها شود، در آينده با پشيماني و حسرت روبه رو خواهد شد.   امام علی(ع)»                              «هر كسي به رويش در خيري گشوده شد، بايد آن را غنيمت بشمارد و از هر فرصت استفاده كند، زيرا نمي داند كه چه وقت آن در به رويش بسته مي شود.   رسول اکرم(ص)»

 سرویس های کارآفرینی
 گالری تصاویر کارآفرینی

 سرويس‌های رشد