«مَن لَم یعرف المَواردَ اَعیتُهُ المَصادِرُ: کسى که راه ورود به کارى را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده اش مى کند.   امام جواد(ع)»                              «احب الاعمال الی الله أدومها وان قل: بهترين کارها در نزد خداوند کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .   رسول اکرم(ص)»                              «التاجر الجبان محروم، و التاجر الجسور مزروق : كاسب ترسو محروم است، و كاسب شجاع روزي خود را مي گيرد.   امام علی(ع)»

 سرویس های کارآفرینی
 آموزش کارآفرینی

 سرويس‌های رشد