چهار‌شنيه ۱۰ آذر ۱۴۰۰        كاربر مهمان 
 مقالات پذیرفته شده اولین همایش توسعه سواحل مکران

جهت دریافت فایل PDF مقالات بر روی عناوین آن‌ها کلیک نمایید.
ردیف نویسندگان عنوان مقاله سخنرانی کد مقاله محور همایش
1 علي اكبر انصاريان واكاوي و راه كارهاي اجرايي تسريع در تدبير مقام معظم رهبري در خصوص توسعه سواحل جنوب شرق كشور 2003 1
2 عطیه خاکسارفرد، علی آدمی و سودابه قیصری بهمند بررسي رابطه حضور در درياهاي آزاد و توسعه هويت ملي (با تاكيد بر تدابير مقام معظم رهبري) 3087 2
3 فرشيد عريضي و سیدیوسف مولایی تدوین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریای مکران 3086 3
4 حسین افراخته و عبدالصمد پناد توان های تولید محلی و توسعه ملی 1164 3
5 محمدعلی‌ رمضانی انديشه هاي دفاعي امام خامنه ای در مقابله با تهدیدات و جنگ اقتصادی 3024 3
6 پرویز رجبی کلوانی و  فتح الله کشاورز شال ارزیابی توانهای موجود در سواحل جنوبی مکران و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور توسعه و عمران 3030 3
7 محی­الدین احراری رودی موانع تحقق توليد ملي و راه كارهاي رفع آنها در جهت حمایت از سرمایه و کار ملی 1165 3
8 علي اكبر اخگر نقش قدرت دریایی در اقتدار ملی 2029 4
9 امیر حسینی ارانی، مرتضی حیدرزاده و بهروز خارزمیان سواحل مکران و توانمندی در ایجاد قدرت دریایی برتر منطقه در حوضه های میان اقیانوسی 2049 4
10 مهرداد هادی پور،  شراره پور ابراهيم و سيد احمد خسروي کاربردGISدر برنامه ريزي حمل و نقل شهري براي تامين امنيت در سواحل درياي مكران 1050 4
11 محمدامین خراسانی تحلیل راهبردی سواحل جنوب شرق ایران با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساحل نشینان 1124 4
12 عسگری براریان و مرتضی درواری دلایل وجود پایگاه نظامی در دریای مکّران 3028 4
13 علی عبدالهی نقش سواحل مكران در امنيت منطقه و امنيت كشور و راهكارهاي استفاده بهينه از اين سواحل 3043 4
14 حمید فروزان، عبدالله رضوانی آلیله و  کریم اکبری وکیل آبادی سامانه فریب اژدر جهت حفظ شناورهای سطحی 2042 5
15 حسن جعفری، سید ناصر سعیدی و حمید جعفری توسعه بنادر کشور راهبردی موثر در توسعه دریا محور 1038 5
16 عرفان آهنگری نیروی دریایی راهبردی و توسعه مکران 1182 5
17 هادی اعظمی و طیبه فرشته منش نیروی دریایی راهبردی و توسعه مکران 1169 5
18 احسان علمداری چابهار و راهبرد امنیت دریای عمان 3031 5
19 رجبعلی شیخ زاده، علیرضا نورا، سهیلا سلیمی و امین مهاجر شیخی نیروی دریایی راهبردی و توسعه سواحل مکران 3054 5
20 اسماعیل کاظمیان و فاطمه دباغ کاشانی تحلیل لینکهای مخابرات لیزری در فصلهای مختلف در سواحل مَکُران، چابهار 3077 5
21 محمد پورکلهر، احسان تقی پور و غلامرضا رکنی پور رضايت شغلي كاركنان نداجا و نقش آن در توسعه سواحل مكران 4011 5
22 مهدی قطبی و رضا صيد نقش شبيه سازي ميدان نبرد الكترونيكي سواحل ايراني مكران در ايجاد امنيت منطقه 4014 5
23 غلامرضا طحانی و مجید فراست توسعه سواحل مکران، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل 2005 5
24 حجت اله جهانی راد نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت مرزهای دریای عمان 1020 5
25 عبداله معنوی سازمان رزم نیروی دریایی راهبردی 2067 5
26 غلامرضا عماد، محمد عباسی زاده و محرم فکري چالشهاي نیروي انسانی شناورهاي سنتی جنوب کشور از مکران تا اروندکنار 1104 6
27 عطاءاله قره چاهی و افسانه نصیري احداث دهکده ورزشهاي آبی- ساحلی ایران در چابهار گامی براي توسعه جنوب شرق ایران 3046 6
28 منصور کیانی مقدم و حسین طالب نژاد اولویت بندي استراتژی ها در ارزیابی رسمی ایمنی ترافیک دریایی با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي 3092 6
29 منصور کیانی مقدم، یونس جعفرپور و حمیدرضا تهمک عوامل موثر بر تسهیم دانش نیروي انسانی در سازمان هاي دریایی(موردکاوي اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر) 3037 6
30 پسنده نادر، حسین میرزایی و امیر صبا فرهنگی چالش ها و فرصت هاي ایرانی نمودن خدمه شناورهاي ایرانی 2063 6
31 عطاء اله قره چاهی، اسماعیل شفیع زاده، محمدرضا
نگهداري و شهرام جانباز
نقدي بر نحوه اجراي ضمیمه 1 کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی نفتی دریاها بر روي کشتی هاي متردد در خلیج فارس و دریاي عمان 3040 6
32 ناهید زراعت پیشه و محمد مهدي زاده توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوري اسلامی ایران با رویکرد منابع انسانی – فرصت‌هاي آموزشی و پژوهشی و علوم دریایی 3023 6
33 رجبعلی شیخ زاده و رضا داشگرپور بررسی روش هاي افزایش دسترسی و تحمل پذیري خطا در مراکز داده و ارائه یک روش کارا در منطقه مکران 3036 6
34 آرش یاراحمدي، حمیدرضا تهمک، سبحان ایرانشاهی،
محبوبه جوانمردي و ندا گل فخرآبادي
تحلیلی بر فرآیند مدیریت منابع انسانی در شرکت‌هاي دریایی ایران 3039 6
35 هوشنگ حسن پور توسعه آموزش همه جانبه مبناي توسعه سواحل مکران و نقش آن در اقتدار دریایی 3088 6
36 ابوطالب مطلبی ورکانی، پیمان جعفري تهرانی و
محمدرضا صابر
بررسی رابطه آموزش و تربیت نیروي انسانی در نیروي دریایی راهبردي و توسعه بهینه سواحل مکران 3089 6
37 ایرج حاتمی و حمیدرضا بیات بررسی عوامل مؤثر در توسعه نیافتگی سواحل مکران 1012 6
38 ضیاءالدین مدنی تهدید منافع یا فرصتی براي توسعه سواحل:اعطاي اجازه انجام فعالیت‌هاي تحقیقاتی علمی دریایی به محققان و نهادهاي تحقیقاتی خارجی در مناطق دریایی کشور از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل دریاه 1036 6
39 محمدحسین یاراحمدزهی، عبدالعزیز آبتین و حسین
عسکري پور گلویک
آموزش و توسعه سرمایه انسانی مستقر در سواحل مکرُّان و اقتدار دریایی جمهوري اسلامی 1205 6
40 محمدرضا عباسیان توسعه منابع انسانی در نیروي دریایی رویکردي در جهت خلاقیت و نوآوري سازمانی 1178 6
41 حبیب ا.. سالارزهی، محسن جهاندیده و ملک حسن پاد عوامل موثر بر کاربرد تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط فعال در صنایع شیلاتی شهرستان چابهار و کنارك 1193 6
42 ضیاالدین سالاري ضرورت بهره گیري از آموزش مبتنی بر شایستگی در نداجا جهت توانمند سازي نیروي انسانی 1187 6
43 منصور کیانی مقدم، حمیدرضا تهمک و سبحان ایرانشاهی تحلیلی بر وضعیت و ظرفیت بندر چابهار در مقایسه با بندر گوادر جهت تبدیل شدن به دروازهي شاهراه اقتصادي آسیاي میانه و اروپاي شرقی 3038 6
44 علی طاهري و لیلا دیندار بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر غذاهاي دریایی با تاکید بر دریاي مکران 1210 7
45 مرتضی حیدرزاده، شهروزخان معصومی و علی محمدي پتانسیل بالقوه سواحل مکران در استحصال انرژي هاي تجدید شونده 2050 7
46 آرش شکوري، سید محمد باقر نبوي پریتا کوچنین،
احمد سواري و علیرضا صفاهیه
بررسی الگوي پراکنش و پایداري خیارهاي دریایی در ناحیه شرقی خلیج چابهار 3002 7
47 عطاء اله قره چاهی، محمد مزیدي و محمد رضا نگهداري الگوبرداري از هیدرومکانیک آبزیان در طراحی شناورهاي زیرسطحی 3041 7
48 عباس زارع نژاد اشکذري، احسان عابدینی، مصطفی زارع نژاد اشکذري و محسن زارع نژاد اشکذري افزایش توان و بهبود عملکرد شناورهاي دریایی با بهره‌گیري از نانو ذرات در سوخت موتورهاي دیزل دریایی 3062 7
49 محمدرضا نگهداري، شهرام جانباز، عطاالله قره چاهی و
اسماعیل شفیع زاده
آنالیز هیدرودینامیکی حرکات شناور با استفاده از بررسی اثر جرم افزوده در شناورهاي تندرو 3072 7
50 پگاه قشلاقی و رضا فیض‌بخش ایجاد مجتمع اقتصادی تولید سوخت زیستی (Biofuel) با استفاده از جلبک های دریایی، فتوبیوراکتور مارپیچ و پالایشگاه زیستی با هدف تامین سوخت در سواحل دریای عمان 1142 7
51 عبدالحسین حاجی زاده، سعید رحیمی هرآبادي،
سجاد مرادي نیا و ایرج حاتمی
تحلیلی برکاربردهاي ژئومورفولوژي دریایی در آمایشدفاعی- نظامی دریاي مکُران 1088 8
52 شمسی شیرانی، هانیه‌السادات اسلامی مهدي آبادي و
زهرا احمدی
ضرورت جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزي توسعه سواحل با تاکید بر ملاحظات پدافند غیر عامل (مطالعه موردي سواحل شهر چابهار) 2060 8
53 سیروس فخري، محمد علیزاده، سعید رحیمی هرآبادي،
حسن اروجی و مجتبی هدایی آرانی
ارزیابی توانمندي هاي گردشگري ژئو مورفوسایتهاي سواحل مکران 3007 8
54 یحیی میار و علی اکبر اخگر طراحی الگوي ساختار و سازمان نیروي دریایی راهبردي، گامی در جهت کسب اقتدار دریایی 3016 8
55 رضا کرم نی نگرشی بر راهبردهاي مولفه فرهنگی-اجتماعی در آمایش سرزمینی دریاي جنوب و سواحل مکران 3021 8
56 علی بلوري و موسی الرضا قمري ملاحظات آمایش سرزمینی و نقش آن در توسعه چابهار 3091 8
57 ناصر سعیدي و حسن جعفري بررسی کاربردهاي سامانه آنتن متحرك ردگیري ماهواره‌اي در نیروهاي دریایی 1039 9
58 محمدسعید مدیحی، محمود توکلی، علی شوشتري زاده
ناصري و گیتا برادران ابراهیمی
مطالعات شبکه بهینه بویه گذاري آب هاي ایران در دریاي عمان 1122 9
59 محمدجوان الماسی، رضا مهرآبادي و طاهره فنایی شیخ
الاسلامی
بررسی انواع نانو کامپوزیت‌ها و کاربرد آن ها در صنایع دریایی 1179 9
60 هادي خلیل نژاد، علیرضا خباززاده و احمدرضا رضایی آنالیز مدلسازي جاذب ارتعاشی 3090 9
61 سعید رحیمی هرآبادي، مجتبی هدائی آرانی، سجاد
مرادي نیا و ایرج حاتمی
ارزیابی جایگاه طرح مدیریت خط ساحلی شرق تنگه هرمز در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) 1068 10
62 جعفر سیاره، سبحان ایرانشاهی و حمیدرضا تهمک بررسی و ارزیابی موقعیت لجستیکی بندر چابهار همراه با ارائه و پیشنهاد راهکارهاي متناسب با آن 1183 10
63 مهدي شیرافکن لمسو و حسین خاندانی رفسنجانی نقش آب‌هاي آزاد (سواحل جنوب شرق) بر حمل و نقل، ترانزیت و توسعه تجارت داخلی 1190 10
64 رضا راستی اردکانی و محمد راستی اردکانی استفاده از تجربه بازیابی و توسعه خطوط ساحلی در مناطق سونامی زده ژاپن براي سواحل مکران 1197 10
65 منصور کیانی مقدم، مجید اکبرپور، حمیدرضا اکبرپور و
حمیدرضا تهمک
بررسی و ارائهي راهکارهاي لازم جهت پیشگیري از پدیدهي دزدي دریایی از دیدگاه حقوق بینالملل (با تاکیدي بر دریایی مکران) 1198 10
66 اسماعیل شفیع زاده، عطاا... قره چاهی، شهرام جانباز و
محمدرضا نگهداري
سیستم روانکاري استرن تیوب و روش‌هاي جلوگیري از نشتی روغن 3034 10
67 غلامرضا عماد، محرم فکري و محمد عباسی زاده بررسی تاثیر مدیریت ایمنی کشتی ها بر اقتدار دریایی ایران 3079 10
68 امیرحسین ارانی، علی محمدي و مرتضی حیدرزاده بادهاي 120 روزه سیستان و تاثیر آن بر واحدهاي شناور نداجا مستقر در سواحل مکُران 1011 10
69 محسن جامی، محمدیاسر رادان کوهپایی، سیدحسین
میرزینلی یزدي و عیوض کاظمی
هندسه فرکتالی گسلها و لرزه خیزي در جنوب شرق ایران (مکران) 3066 11
70 غلامرضا نوري معرفی تنوع گونه اي منطقه ي بزمان به عنوان پتانسیل هاي گردشگري طبیعی مکران 1107 11
71 خانم دیندار، محمد بداغی، شهریار قره داغی و جمشید
واحدي
بررسی نقش، ضرورت و کاربرد تولید نقشههاي بزرگمقیاس 1:5000 به منظور توسعه سواحل مکران 3067 11
72 سحر مختاري و آیت اله رضا زاده بررسی فرصتها و تهدیدهاي محیطی در مناطق ساحلی- مطالعه موردي سواحل استان سیستان و بلوچستان 1065 11
73 سحر مختاري و آیت اله رضا زاده بررسی ارزیابی راهبردي محیط زیست جهت استفاده در برنامههاي توسعه منطقه اي- مطالعه موردي سواحل مکران 1066 11
74 سعید نگهبان، مهدي حسام، حدیثه آشور و سحر جباري بررسی و مقایسه ویژگیهاي اکولوژیکی و ژئومورفولوژیکی خورهاي واقع در واحد مکُران 1071 11
75 علی اصغر هدائی، رامین ساعد موچشی و سعید نگهبان بررسی و شناخت آلودگیهاي محیط زیست ساحلی در شهر چابهار و ارائه راهکارهائی در جهت مدیریت پایدار ساحلی 1094 11
76 رویا امام، ابراهیم نادري و آرشجهانبازي آلودگی صوتی محیط زیست دریایی; معضلی جدید ناشی از صداي کشتی‌ها 1061 11
77 مصطفی زارع دوست، مریم رسولی و امین موسی پور جمع آوري آلودگیهاي نفتی از روي سطح آب دریا به وسیله انواع اسکیمر، مطالعه موردي کاربرد اسکیمر تفکیک  نفت و آببر پایه چگالیDensity Base Oil Skimmer 3033 11
78 جلال کریمی و علی ناصري شوشتري زاده بررسی نقشه های  برآورد خطر سیلاب ساحلی تهیه شده با مدل رقومی ارتفاع (DEM) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، منطقه مورد مطالعه سواحل جنوب شرقی ایران (استان سیستان و بلوچستان) 1152 11
79 مجید اویسی، نصرالله بنی مصطفی عرب و غلامحسن
پایگانه
پیشبینی و بهینه سازي اندازه قطر دکمه جوشدر جوشکاري مقاومتی نقطهاي بر ورق مورد استفاده درصنعت کشتی سازي با استفاده از طراحی آزمایشات 4005 11
80 روح الله زارع و مجید یزدانی بررسی و معرفی آلودگی هاي زیست محیطی و منابع آلاینده در سواحل خلیج چابهار 1195 11
81 مریم یعقوب زاده، افشین دانه‌کار، بهمن جباریان امیري
و سهراب اشرفی
اولویت‌بندي حساسیت اکوسیستم‌هاي نوار ساحلی جنوب کشور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 3032 11
82 شهرام جانباز، محمدرضا نگهداري، اسماعیل شفیع‌زاده و
عطاا... قره‌چاهی
بهره‌گیري از خواص‌ مکانیکی سطوح در توسعه‌ي پوشش‌هاي غیر سمی ضد رسوب‌هاي دریایی 3080 11
83 علی شوشتري زاده ناصري حفاظت از ساحل و ارتقاء جایگاه گردشگري منطقه مکران با استفاده از پوشش گیاهی 1098 11
84 مهدي اسماعیلی و آرام کهنه‌پوشی تعیین پارامترهاي امواج دریایی در منطقه چابهار 1137 11
85 جواد قاسم زاده و اشکان اژدهاکش‌پور مدیریتبرنامه ریزي و توسعه سواحل چابهار و دریاي مکران با آمایش سرزمین با تاکید بر راهکارهاي کاهش مخاطرات ناشی از سونامی و طوفانهاي موسمی 3094 11
86 اسلام رئیسی، بشیر امیري، رحیم بخش محمدنژاد و
خدیجه بوذرجمهري
بررسی آلودگی زیست محیطی سواحلی- دریایی مکران، توانمندي‌ها و تهدیدات، راهکارهاي اجرایی با رویکرد توسعه پایدار 1007 11
87 مصطفی رضوانی پور، فریدون علیخانی حصاري و محمد
پازوکی
مدیریت پسماندهاي پلاستیکی زیست تخریب‌پذیر و کاهش‌ مشکلات زیست محیطی ناشی از آن از طریق تبدیل آن‌ها به سوخت‌هاي هیدروکربنی مفید 1132 11
88 مجید اکبر پور و حمید رضا اکبرپور بررسی جرایم زیست محیطی با تاکید بر دریاي مکران 1207 11
89 عزیزاله بزي، نسیم الیاس‌پور و ناصر شهرکی بررسی لرزه‌خیزي سواحل مکران و ارتباط آن با گسل‌هاي منطقه 4003 11
90 سیداحسان حیدري، سیدمحمدرضا فاطمی و اعظم غلامی حساسیت سنجی زیستی و فیزیکی سواحل در مقابل آلودگی نفتی با استفاده از روش نقشه سازي مطالعه موردي خلیج چابهار، دریاي عمان 1077 11
91 محمد حبیبی و حسین قربانی تحلیل آبشستگی در پایاب جریان‌هاي فرو ریزشی با مدل فیزیکی و عددي 3049 11
92 عبدالرضا کرباسی و رامین شادي ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌هاي لایروبی 3026 11
93 محدثه میري، سید محمد باقر نبوي، بابکدوست
شناس، علیرضا صفاهیه و مهران لقمانی
بررسی اثرات شوري ناشی از تخلیه آب نمک کارخانه آب شیرین کن بر روي تراکم، تنوع و غنا پرتاران در خلیج چابهار 3053 11
94 اشکان ممقانی نسب ارزیابی اثرات توسعه گردشگري بر محیط زیست دریایی (مطالعه موردي: خلیج چابهار) 3059 11
95 متین خالقی، سلیم شریفیان و علی صدوق بیواندیکاتورها و استفاده از موجودات زنده براي ارزیابی تاثیرات محیطی در جوامع دریایی 3099 11
96 سلیم شریفیان، علی صدوق نیري، متین خالقی و سنا
شریفیان
برآورد میزان ورود روزانه و هفتگی فلزات سنگین در گروه هاي مختلف مصرف کننده ماهی شوریده در استان‌هاي جنوبی ایران 3096 11
97 متین خالقی بررسي اکولوژیکی ستاره شکننده Macrophiothrix elongata در سواحل خليج چابهار 4000 11
98 سمیه سلیمی بررسی اهمیت زیستی و عوامل تهدیدکننده جنگل‌هاي مانگرو و ارائه تمهیداتی به منظور بهره‌وري بهینه از آن 4002 11
99 ناصر علیقلی زاده فیروزجایی ضرورت و اهمیت توسعه گردشگري در سواحل مکران مطالعه موردي چابهار 1051 12
100 اشکان ممقانی نسب و روح اله امیري بررسی عوامل موثر بر برنامه ریزي و مدیریت جذب توریسم مطالعه موردي (چابهار) 1060 12
101 سعید نگهبان، مهدي حسام ، حدیثه آشور و سحر
جباري
بررسی و مقایسه خلیج‌هاي گواتر و چابهار در واحد مکران جهت معرفی جاذبه‌هاي اکوتوریستی آن‌ه 1072 12
102 علی خاتمی فیروز آبادي، حسین عسکري پور و قاسم
بخشنده
بررسی و تعیین رتبه سواحل چابهار در مقایسه با سواحل کیش و قشم به منظور گردشگری ساحلی با استفاده از روش AHP 1202 12
103 رضا احمدیان، یحیی جعفري و محمدباقر حیدرپناه بررسی تحولات منطقه مکران در اسناد تاریخی کشور و جایگاه ژئوپولوتیک آن 3051 12
104 زهرا امامی‌فر و مجید محبی تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي مكران با استفاده از مدل استراتژيك   SWOT 3061 12
105 محمد صبوری و  اصغر نوروزی بررسی توانمندی ها و تنگناهای اکوتوریستی حوزه دریای مکران با استفاده از مدل تحلیلی  swot 3078 12
106 داریوش کنعانی چابهار شاه کلید توسعه شرق کشور 3082 12
107 شهرام یزدانی و عبدالغفور جهاندیده ورزش‌هاي آبی- ساحلی ایران گامی براي توسعه گردشگري در چابهار 3097 12
108 عبدالودود سپاهی و عبداله صفرزایی تکاپوهاي استعماري و مبارزات ساکنان سواحل مکران با استعمارگران 1092 12
109 عبداله صفرزایی و عبدالودود سپاهی پیشینه دریانوردي و تجارت در بندر تیس 1091 12
110 علی غفرانی و راضیه شجاع قلعه دختر جغرافیاي تاریخی سرزمین مکران 1027 12
111 علی غفرانی و راضیه شجاع قلعه دختر مروري بر تاریخ سواحل مکران با تکیه بر اهمیت راه‌هاي ارتباطی 1028 12
112 سلطنت صادقی توان ها و محدودیتهاي چابهار در جذب توریست 1073 12
113 سیروس فخري، محمد علیزاده، سعید رحیمی هرآبادي،
حسن اروجی و مجتبی هدایی آرانی
ارزیابی توانمندی‌های گردشگری ژئومورفوسایت‌های سواحل مکران با استفاده از روش Reynard 1081 12
114 عبدالصمد پناد و مصطفی فاضلی گردشگری روستایی راهبردی اساسی برای توسعه روستایی مورد: روستای تیس(ناحیه چابهار) 1090 12
115 حامد الیاس‌پور پیشینه تاریخی سواحل دریاي مکران 2002 12
116 سیروس قنبري، امید سروري و سجاد کیانی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی جزیره قشم با استفاده ازمدل SWOT 1191 12
117 زهره هادیانی، داود حاتمی، وحید رحیمی و مجتبی لطفی‌فر نقش صنعت گردشگري در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل برنامه‌ریزي سوات 1156 12
118 سعید جهانتیغ، عیسی شیبانی امین و فرشته گلستانه موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزش‌هاي آبی و ساحلی در سواحل مکران (مطالعه موردي: سواحل چابهار) 1166 12
119 مهدي حسام، سعید نگهبان، حدیثه آشور و سحر جباري تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردي در جزیره ابوموسی 1138 12
120 حسین یغفوري و مجتبی لطفی‌فر نقش امنیت در توسعه گردشگري، مورد شناسی، چابهار 1025 12
121 شهربانو دلبري جایگاه مکران در مسیر جاده ادویه 3075 12
122 عباس زارع نژاد اشکذري، مرتضی اسمعیل نژاد، مریم
کریمیان بستانی و فهیمه شهرکی
گردشگري ساحلی و امنیت ساحلی چابهار در راستاي توسعه پایدار 3052 12
123 غلامرضا نوري و ناهید احسان زاده مطالعه و معرفی جاذبه‌هاي گردشگري سواحل مکران(مطالعه موردي: جنگل‌هاي مانگرو خلیج گواتر چابهار) 1105 12
124 سیدامیدخلیلی‌فر، آمنه ولدخانی، بایرام نجاتی زرنقی و
میکائیل ابراهیمی
چابهار، هاب توریسم درمانی منطقه خاورمیانه و جنوب آسی 3055 12
 
 انتخاب نمایید:
 
صفحه‌‌ی اول | درباره‌‌ی رشد | ارتباط با رشد | نقشه‌‌ی رشد
مدت زمان ساخت صفحه 0.0360109 ثانيه