راهنمای معلم ریاضی پایه هفتم

کاربران محترم؛
شما می‌توانید فیلم‌های مورد نظر خود را در دوکیفیت خوب و متوسط دریافت نمایید. دقت داشته باشید برای دریافت فیلم (با کیفیت خوب) می‌بایست تمامی بخش‌های آن را دریافت و سپس آن‌ها را از حالت فشرده خارج نمایید.

  دریافت با کیفیت خوب (لوح‌فشرده 1)
(حجم کل فایل: 851 مگابایت)
بخش اول بخش دوم بخش سوم
  بخش چهارم    
 
  دریافت با کیفیت خوب (لوح‌فشرده 2)
(حجم کل فایل: 946 مگابایت)
بخش اول بخش دوم بخش سوم
  بخش چهارم    
 
  دریافت با کیفیت متوسط (لوح‌فشرده 1) (حجم کل فایل‌ها: 605 مگابایت):
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
بخش نهم بخش دهم بخش یازدهم بخش دوازدهم
بخش سیزدهم بخش چهاردهم بخش پانزدهم بخش شانزدهم
بخش هفدهم بخش هجدهم بخش نوزدهم بخش بیستم
بخش بیست و یکم بخش بیست و دوم بخش بیست و سوم بخش بیست و چهارم
 
  دریافت با کیفیت متوسط (لوح‌فشرده 2) (حجم کل فایل‌ها: 678 مگابایت):
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
بخش نهم بخش دهم بخش یازدهم بخش دوازدهم
بخش سیزدهم بخش چهاردهم بخش پانزدهم بخش شانزدهم
بخش هفدهم بخش هجدهم بخش نوزدهم بخش بیستم