راهنمای معلم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

کاربران محترم؛
شما می‌توانید فیلم‌های مورد نظر خود را در دوکیفیت خوب و متوسط دریافت نمایید. دقت داشته باشید برای دریافت فیلم (با کیفیت خوب) می‌بایست هر شش بخش را دریافت و سپس آن را از حالت فشرده خارج نمایید.

  دریافت با کیفیت خوب
(حجم کل فایل: 1310 مگابایت)
بخش اولبخش دومبخش سوم
بخش چهارمبخش پنجمبخش ششم
  دریافت با کیفیت متوسط (حجم کل فایل‌ها: 954 مگابایت):
بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارم
بخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتم
بخش نهمبخش دهمبخش یازدهمبخش دوازدهم
بخش سیزدهمبخش چهاردهمبخش پانزدهمبخش شانزدهم
بخش هفدهمبخش هجدهمبخش نوزدهمبخش بیستم
بخش بیست‌ویکمبخش بیست‌ودومبخش بیست‌وسومبخش بیست‌وچهارم
بخش بیست‌وپنجمبخش بیست‌وششمبخش بیست‌وهفتم