راهنمای معلم تفکر و پژوهش پایه هفتم

کاربران محترم؛
شما می‌توانید فیلم‌های مورد نظر خود را در دوکیفیت خوب و متوسط دریافت نمایید. دقت داشته باشید برای دریافت فیلم (با کیفیت خوب) می‌بایست هر شش بخش را دریافت و سپس آن را از حالت فشرده خارج نمایید.

  دریافت با کیفیت خوب
(حجم کل فایل: 1370 مگابایت)
بخش اول بخش دوم بخش سوم
  بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم
 
  دریافت با کیفیت متوسط (حجم کل فایل‌ها: 853 مگابایت):
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
بخش نهم بخش دهم بخش یازدهم بخش دوازدهم
بخش سیزدهم بخش چهاردهم بخش پانزدهم بخش شانزدهم
بخش هفدهم بخش هجدهم بخش نوزدهم بخش بیستم
بخش بیست‌ویکم بخش بیست‌ودوم بخش بیست‌وسوم بخش بیست‌وچهارم
بخش بیست‌وپنجم بخش بیست‌وششم بخش بیست‌وهفتم بخش بیست‌وهشتم
بخش بیست‌ونهم