راهنمای معلم ریاضی پایه سوم

کاربران محترم؛
شما می‌توانید فیلم‌های مورد نظر خود را در دوکیفیت خوب و متوسط دریافت نمایید. دقت داشته باشید برای دریافت فیلم (با کیفیت خوب) می‌بایست تمامی بخش‌های آن را دریافت و سپس آن‌ها را از حالت فشرده خارج نمایید.

  دریافت با کیفیت خوب (لوح‌فشرده 1)
(حجم کل فایل: 1160 مگابایت)
بخش اول بخش دوم بخش سوم
  بخش چهارم بخش پنجم  
 
  دریافت با کیفیت خوب (لوح‌فشرده 2)
(حجم کل فایل: 658 مگابایت)
بخش اول بخش دوم بخش سوم
 
  دریافت با کیفیت متوسط (لوح‌فشرده 1) (حجم کل فایل‌ها: 835 مگابایت):
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
بخش نهم بخش دهم بخش یازدهم بخش دوازدهم
بخش سیزدهم بخش چهاردهم بخش پانزدهم بخش شانزدهم
بخش هفدهم بخش هجدهم بخش نوزدهم بخش بیستم
بخش بیست و یکم بخش بیست و دوم بخش بیست و سوم بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم بخش بیست و ششم بخش بیست و هفتم بخش بیست و هشتم
بخش بیست و نهم      
 
  دریافت با کیفیت متوسط (لوح‌فشرده 2) (حجم کل فایل‌ها: 467 مگابایت):
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
بخش نهم بخش دهم بخش یازدهم بخش دوازدهم
بخش سیزدهم بخش چهاردهم بخش پانزدهم بخش شانزدهم
بخش هفدهم