آنفولانزا یک بیماری عفونی حاد ویروسی است که در اثر ویروس آنفولانزا ایجاد می‌شود. ویروس آنفولانزا در دستگاه تنفسی فوقانی یعنی در ترشحات حلق و بینی و در ترشحات برنش یعنی مجاری تنفسی وجود دارد. افرادی که آنفولانزا دارند زمانی که سرفه و عطسه می‌کنند ویروسی که داخل ترشحات حلق و بینی آن‌ها است با بزاق و یا ترشحات بینی آن‌ها پراکنده شده و وارد هوا می‌شود. افرادی که در فاصله یک متری یا کمتر در کنار مریض قرارگرفته‌اند این ذرات بزاق یا ذرات مربوط به بینی که ویروس در آن‌ها وجود دارد وارد دستگاه تنفسی آن‌ها می‌شود؛ یعنی به بینی و دهان آن‌ها می‌رسد و از آن راه وارد بدن آن‌ها می‌شود و دچار آنفولانزا می‌شوند.
مهم‌ترین راه انتقال آنفولانزا از طریق همین ریز قطراتی است که با عطسه و سرفه وارد فضا می‌شود و در فاصله‌ یک متری به افراد می‌رسد؛ اما ممکن است افرادی که در یک فضای محدود و کوچک و بسته مانند یک تاکسی یا داخل یک اتومبیل یا در یک اتاق کوچک که تهویه نیز نمی‌شود، باشند.
 زمانی که کسی عطسه یا سرفه کند، به غیر از اینکه ممکن است آن ریز قطرات به‌صورت مستقیم وارد دهان و بینی افراد دیگر شود، چون ویروس در هوا نیز پراکنده می‌شود از راه استنشاق همان هوا البته در یک محیط خیلی کوچک و سربسته نیز به فرد سالم انتقال پیدا کند؛ یعنی نه‌تنها به‌صورت مستقیم که همان تماس نزدیک با بیمار آنفولانزایی است، به‌صورت غیرمستقیم هم بعضاً امکان دارد افراد دچار این بیماری شوند. هرچند این راه انتقال خیلی شایع نیست.
اگر شخص بیمار عطسه و یا سرفه کند و با دستمال جلوی دهان و بینی خود را بگیرد، نه‌تنها آن دستمال آلوده به ویروس می‌شود بلکه دست شخص نیز آلوده می‌شود، اگر شخص دست خود را به اشیاء دیگر بزند آن‌ها را نیز آلوده می‌کند. ثابت شده که عوامل بیماری‌زا بر روی اشیاء مانند تلفن، میز، در و غیره در شرایطی که درجه حرارت محیط مناسب باشد بین دو تا هشت ساعت زنده باقی می‌مانند.
ویروس آنفولانزا در فصول سرد سال که همان پاییز و زمستان است و معمولاً رطوبت نیز بالاتر است حداقل دو ساعت و حداکثر بیشتر در روی اشیاء باقی می‌ماند؛ بنابراین افرادی که به این اشیاء دست می‌زنند، آلوده می‌شوند و اگر دست آن‌ها با مخاط بینی و دهان و چشم تماس پیدا کند ویروس وارد بدن آن‌ها می‌شود. البته نباید راجع به نقش آن اغراق کرد ولی به هر حال مؤثر است.
همچنین ویروس آنفولانزا می‌تواند از طریق تماس نزدیک، نظیردست دادن و روبوسی از فرد بیمار به افراد سالم منتقل می‌شود.