شیوه نامه انتخاب معلم نمونه

دستور العمل برنامه ریزی تکریم و بزرگداشت مقام معلم
با تاکید بر جلوه‌های ویژه معلمی


با صلوات بر محمد و آل محمد، نظر به اینکه مدرسه در افق چشم انداز 1404 برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های عملیاتی در چارچوب سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و محلی می‌باشد و ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم بعنوان یکی از اهداف عملیاتی و راهکارها مورد تاکید قرار گرفته است، لذا در اجرای سیاست کلی سند تحول بنیادین حرکت از نظام مدیریت متمرکز به سمت مدیریت نیمه متمرکز و با تفویض بخشی از اختیارات به مدارس و مناطق مورد نظر دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت می‌باشد.
در همین راستا برنامه‌های تکریم و بزرگداشت مقام معلم با ارایه طرح‌های ارزنده در مدارس و مناطق جهت ارتقاء شأن و منزلت معلمان گرانقدر می‌بایست به گونه‌ای هدف‌گذاری و اجرا گردد که گرامیداشت مقام شامخ معلم با جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی، نهادهای مردمی، حضور حداکثری دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برنامه‌ها با محوریت انجمن اولیا و مربیان و واگذاری امور به واحدهای آموزشی و نقش نظارتی مناطق صورت پذیرد. بدون تردید توجه به مفاد سند  تحول بنیادین خصوصاً هدف عملیاتی 8 و 10 و راهکارهای 8/2 و 10/1 در شناسایی و معرفی معلمان دولتی و غیردولتی با تکیه بر شایستگی‌های حرفه‌ای، اعتقادی، علمی، هنری و اخلاقی، مقبولیت در جامعه و جلوه‌های ویژه معلمی لازم و ضروری می‌باشد.

 منوی اصلی