گزیده کلام شهید

گزیده کلام شهید مطهری
 

قرآن می‌گوید برای اینکه رعب شما به دل دشمن بیفتد و خیال تجاوز به ساحت شما را در دماغ خود نپرورد، نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید. (جهاد/ ص 28)

غلط‌ترین فکر این است که ما همه اصلاحات جزئی و کلی را از مصلح و ظهور غیبی بخواهیم. (یاداشته‌ای استاد مطهری، ج 1 /ص 169)

اسلام دشمن بی‌کاری و بی‌کارگی است. انسان به حکم این‌که از جامعه بهره می‌برد و به حکم این‌که کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بی‌کاری بزرگ‌ترین عامل فساد است باید کار مفید انجام دهد. (وحی و نبوت / ص 118)

مکتب واقع‌بین و واقع‌گرای اسلام، اقتصاد را زیربنا نمی‌داند اما نقش اساسی آن را نیز نادیده نمی‌گیرد. (ده گفتار / ص 309)

شعر فارسی و نثر فارسی در طول دوازده قرن، از مضامین قرآن و حدیث به شدت متأثر بوده است. اغلب مضامین عالی عرفانی و موعظه‌ای فارسی، تحت‌تأثیر قرآن و سنت، راه تعالی را طی کرده است. (مجموعه آثار، ج 14 / ص 581)

در مقابل قدرت علمی و فنی بشر، هیچ دژ تسخیرناپذیری جز روح و نفس آدمی وجود ندارد. (سیری در سیره نبوی /ص 13)

اسلام خود بنیان‌گذار یک تمدن عظیم است و در تاریخ افتخارآمیز خود دانشگاه‌ها به وجود آورد و دانشمندان نابغه به جهان تحویل داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد. (سیری در سیره نبوی /ص 20)

زنده‌ترین امواج اجتماعی، امواج و جنبش‌های دینی است؛ پیوند این امواج و این نهضت‌ها با جوهر حیات و فطرت زندگی از هر چیز دیگر اصیل‌تر است. (سیری در سیره نبوی / ص 24)

وقت آن است که غرب مانند همه زمان‌های دیگر با همه تقدمی که در علوم و صنایع دارد فلسفه زندگی را از شرق بیاموزد. (اخلاق جنسی /ص 28)

اگر روح اجتماعی وجود داشته باشد و جامعه زنده و جاندار باشد بدون شک در آن جامعه همدردی و همکاری وجود دارد. (حکمت‌ها و اندرزها /ص 229)

جهان‌بینی توحیدی کشش و جاذبه دارد، به انسان نشاط و دلگرمی می‌بخشد هدف‌هایی متعالی و مقدس عرضه می‌دارد و افرادی فداکار می‌سازد. (مجموعه آثار، ج 2/ص 84)

انسان یک پایگاه آزاد اندیشه دارد که می‌تواند به وسیله آن خود را از هر تأثیری مستقل نگه دارد و در زبان اسلام از آن به «فطرت» تعبیر شده است. (وحی و نبوت / ص 98)

رسول خدا با آنکه پیغمبر بود و مردم توقع نداشتند رأی و نظر آن‌ها را بخواهد برای این‌که به مردم شخصیت دهد، همواره با آنان مشورت می‌کرد. (حکمت‌ها و اندرزها /ص 120)

زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش‌دهنده جسم آن‌ها نبوده‌اند بلکه الهام‌بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آن‌ها نیز بوده‌اند. (آینده انقلاب اسلامی ایران / ص 225)

دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و در غرب یعنی حیوانیت رها شده؛ بنابراین آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی. (آینده انقلاب اسلامی ایران / ص 272)

دشمنان بااینکه امام حسن عسکری (ع) را سخت تحت تعقیب داشتند و گاهی به زندان می‌بردند، وقتی که با حضرت روبرو می‌شدند، نمی‌توانستند در مقابل ایشان خضوع نکنند. (سیری در سیرة ائمه اطهار /ص 214)

بشر در زندگی خاص خود اعم از زندگی فردی و اجتماعی احیاناً مشمول لطف‌ها و رحمت‌های خاصی می‌شود که او را دستگیری می‌کند و از سقوط نجات می‌دهند. (امدادهای غیبی در زندگی /ص 71)

آزادی معنوی یعنی آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابستگی‌های حیوانی. (یادداشت‌های استاد مطهری / ج 1 / ص 98)

قرآن در پیوند انسان با خدا زیباترین بیان‌ها را آورده است خدای قرآن برخلاف