لیست اسامی شهدای مدافع حرم

شهید حسین همدانی
تولد: ۲۴ آذر ۱۳۲۹
شهادت: ۱۶ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید مصطفی صدرزاده
تولد: ۱۹ شهریور ۱۳۶۵
شهادت: ۱ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید محمودرضا بیضایی
تولد: ۱۸ آذر ۱۳۶۰
شهادت: ۲۹ دی ۱۳۹۲
محل شهادت: دمشق، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید مهدی علیدوست
تولد: ۲۵ مرداد ۱۳۶۵
شهادت: ۲۵ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل

شهید امین کریمی
تولد: ۱ فروردین ۱۳۶۵
شهادت: ۳۰ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید هادی باغبانی
تولد: ۱۵ شهریور ۱۳۶۲
شهادت: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
محل شهادت: دمشق، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید محمد استحکامی
تولد: ۱۴ تیر ۱۳۶۲
شهادت: ۲۷ مهر ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید حسن غفاری
تولد: ۲۵ شهریور ۱۳۶۱
شهادت: ۱ تیر  ۱۳۹۴
محل شهادت: درعا، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید مصطفی بختی
تولد: ۵ مرداد ۱۳۶۱
شهادت: ۲۴ تیر ۱۳۹۴
محل شهادت: تدمر، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید روح‌الله قربانی
تولد: ۱ خرداد ۱۳۶۸
شهادت: ۱۳ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید محمدمهدی مالامیری
تولد: ۲۶ خرداد ۱۳۶۴
شهادت: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
محل شهادت: درعا، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید رضا حاجی‌زاده
تولد: ۶ دی ۱۳۶۶
شهادت: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
محل شهادت: خان‌ طومان سوریه

مشاهده متن کامل

شهید محمد اینانلو
تولد: ۱۸ فروردین ۱۳۶۷
شهادت: ۲۱ دی ۱۳۹۴
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل

شهید سید محمدحسین میردوستی
تولد: ۱۳ تیر ۱۳۷۰
شهادت: ۱ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل

شهید محمد حسین مرادی
تولد: ۲۶ شهریور ۱۳۶۰
شهادت: ۲۸ آبان ۱۳۹۲
محل شهادت: دمشق، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید سید مهدی موسوی
تولد: ۱۵ مهر ۱۳۶۳
شهادت: ۱۰ تیر ۱۳۹۲
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل

شهید میثم نجفی
تولد: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۷
شهادت: ۱۲ آذر ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید علیرضا نوری
تولد: ۵ مرداد ۱۳۶۶
شهادت: ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
محل شهادت: شیخ هلال، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید مهدی نوروزی
تولد: ۱۵ خرداد ۱۳۶۱
شهادت: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
محل شهادت: العوینات، سامرا

مشاهده متن کامل

شهید مهدی صابری
تولد: ۱۴ فروردین ۱۳۶۸
شهادت: ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل

شهید عبدالحمید سالاری
تولد: ۱۳۵۵
شهادت: ۳ آذر ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب، سوریه

مشاهده متن کامل

شهید علی‌اصغر شیردل
تولد: ۳ خرداد ۱۳۵۷
شهادت: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
محل شهادت: سوریه

مشاهده متن کامل