ارتباط با سردبير شبكه‌ي رشد
انصراف  ارسال
 ارتباط با رشد

كاربران گرامي

پاسخگويي به سؤالات شما يكي از وظايفي است كه شبكه‌ي رشد براي خود در نظر دارد. براي اين منظور بخش انجمن‌ها براي طرح پرسش‌ها و مباحث علمي  در نظر گرفته شده است و شما مي‌توانيد كليه‌ي سؤالات علمي و عمومي خود را در انجمن مربوطه ارایه و در مباحثي كه در آنجا مطرح شده شركت نماييد و ديگران را نيز از نظرات و پاسخ‌هاي خود آگاه سازيد.
در صورتي كه سؤال غيرعلمي يا اختصاصی دارید، مي‌توانيد پرسش‌ خود را از طريق همين صفحه براي  مدير (پنجره‌ي سمت راست)  یا سردبیر (پنجره‌ي سمت چپ)مطرح نماييد.در ضمن  مي‌توانيد پيشنهادات و انتقادات خود را نيز از اين طريق براي ما ارسال کنید.
لطفا دقت فرمایید براي دريافت پاسخ، آدرس ايميل خود را به درستی وارد نماييد.

 ارتباط با مدير شبكه‌ي رشدانصراف  ارسال